fbpx

PRVÉ KLINICKÉ DÁTA NA TAFFIX, KTORÉ PREUKAZUJÚ ÚČINNOSŤ PRODUKTU PROTI SARS-COV-2

Dňa 9.11.2020, spoločnosť CANDE plánuje uviesť do predaja novinku na slovenskom trhu – produkt Taffix™. Taffix™ je práškový nosový sprej, ktorý sa v nose zmení na ochranný gél, ktorý vytvára aktívnu mechanickú bariéru v nosovej dutine, ktorá bráni vniknutiu vírusov do tela človeka, pričom v tomto článku popisujeme prvé klinické dáta, ktoré preukazujú účinnosť intranazálnej antivírusovej ochrany Taffix™ proti vírusu SARS-CoV-2, ktoré boli robené v oblasti Izraela, kde sa ochorenie COVID-19 šíri nekontrolovateľne rýchlo.

Taffix™ je inovatívny práškový sprej na inhaláciu do nosa, ktorý po vstreknutí do nosa vytvorí na nosovej sliznici ochrannú mikro-gélovú vrstvu, ktorá účinne blokuje vírusy a chráni pred infikovaním nosových buniek. Taffix™ je v súčasnosti schválený na predaj v Európe a na slovenský a český trh ho prináša slovenská farmaceutická spoločnosť CANDE.

Taffix™ bol testovaný v niekoľkých štúdiách in vitro, ktoré preukázali jeho účinok pri blokovaní vírusov pred infikovaním ľudských buniek, vrátane SARS-CoV-2 s viac ako 99% mierou účinnej ochrany. Momentálne je dobre známe, že nos je hlavnou vstupnou bránou pre vniknutie vírusov do tela človeka vrátane SARS-CoV-2, a preto Taffix™ ako taký sa stáva významným ochranným nástrojom proti vírusovým infekciám, ak sa aplikuje spolu s ďalšími preventívnymi opatreniami, ktoré sa dnes už používajú. Prvé klinické dáta medzi potenciálnymi užívateľmi Taffixu™, ktoré sú detailnejšie rozpísaná nižšie, preukazujú veľmi významnú efektivitu v prevencii proti ochoreniu COVID-19 v prípade, kde sa tento vírus šíri nekontrolovateľne rýchlo.

Prvá klinické dáta na Taffix

Taffix™ bol testovaný v roku 2020 v rámci prieskumu v jednom z najohrozenejších miest Izraela, ktoré utrpelo najvyššiu mieru infekcie a úmrtnosť na COVID-19.

Prieskumu sa zúčastnilo 243 členov komunity židovských ultraortodoxných synagóg v meste Bney Brak, počas modlitieb Rosh Hashana – dvojdňového sviatku. Táto udalosť bola definovaná ako podujatie s potenciálnou možnosťou super rýchleho šírenia vírusu, keďže v interiéri synagógy strávili každý deň najmenej 7 hodín v uzavretej miestnosti. Komunita bola sledovaná nasledujúcich 14 dní, aby sa zmeral účinok Taffixu™ v tomto potencionálnom rýchlo šíriacom sa prípade. Záujem prejavilo 83 členov, Taffix™ si vyzdvihli a používali ho počas modlitieb Rosh Hashana počas nasledujúcich dvoch týždňov. 81 z nich ho používalo pravidelne, podľa pokynov pred vstupom do zaľudnenej oblasti a potom každých 5 hodín (podľa protokolu), zatiaľ čo dvaja ho použili „raz alebo dvakrát“ počas celého obdobia štúdie. Zvyšných 160 členov komunity Taffix™ vôbec nepoužívalo.

Výsledok klinického prieskumu

O dva týždne neskôr všetkých 81 ľudí, ktorí pravidelne užívali Taffix™ podľa pokynov na príbalovom letáku sa nenakazilo. V priebehu 14 dní po sviatku Rosh Hashana 18 členov komunity bolo potvrdených ako nové prípady infikovaných vírusom SARS-CoV-2 a z toho 16 ľudí Taffix™ nepoužilo a dvaja Taffix™ nepoužívali správne podľa pokynov na príbalovom letáku. V skutočnosti Taffix™ použili iba raz alebo dvakrát počas celého dvojtýždňového obdobia, pričom jedného z nich diagnostikovali ako pozitívneho na ochorenie COVID-19, dva dni po sviatku Rosh Hashana.

Klinické dáta

V prieskume obyvateľstva bolo infikovaných 0% používateľov Taffixu™ podľa protokolu (0/81) alebo 2,4% (2/83) používateľov ITT a 10% ľudí, ktorí nepoužili Taffix™ (16/160), čo vyústilo do štatisticky významného rozdielu, 75% – 100% zníženie miery infekcie medzi používateľmi a nepoužívateľmi Taffixu™. (p = 0,002 pre PP a p = 0,037 pre užívateľov ITT). Táto štúdia medzi používateľmi sa uskutočnila vo veľmi husto obývanom meste s vysokou mierou infekcie COVID-19 a preukázala veľmi vysokú účinnosť Taffixu™.

Taffix™, ktorý sa ľahko používa a má vynikajúci bezpečnostný profil, by mohol byť ďalším silným nástrojom proti šíreniu COVID-19. Pokiaľ vieme, jedná sa zatiaľ o prvý produkt, kedy sa akékoľvek opatrenie na prevenciu pred vírusom SARS-CoV-2, okrem použitia rúšok, ukázalo ako účinné.